woensdag 27 juni 2012

Mening Partij voor de Dieren (PvdD) politiemissie Kunduz

De Partij voor de Dieren (PvdD) steunt vredesoperaties van de Verenigde Naties maar is tegen de uitzending van Nederlandse militairen naar Afghanistan.

Dat staat in het verkiezingsprogramma van de PvdD. De partij wil conflicten op aarde voorkomen, maar ziet niks in de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

“Om conflicten te voorkomen moeten we de aarde duurzaam beheren en zorgen voor een rechtvaardige verdeling van voedsel en hulpbronnen. Militair ingrijpen is zelden een oplossing en leidt vaak tot een verergerd conflict, ten koste van talloze mensenlevens.”

“De Partij voor de Dieren steunt vredesoperaties van de Verenigde Natiesals die legitiem, proportioneel en effectief zijn. Missies moeten gericht zijn op een eerlijker verdeling van de natuurlijke rijkdommen van de aarde. De Partij voor de Dieren is tegen de zogeheten politiemissie in Kunduz.”

De partij vindt het een Navo-gevechtsmissies in Afghanistan waar Nederland niet aan deel moet nemen. De partij wil dat Nederland zich terugtrekt uit Afghanistan, maar wel helpt met de opbouw van het land met civiele steun, aldus partijpunten.

De partij is eveneens van mening dat Nederland beslist over haar eigen legermacht en dat de leeftijd van militairen die worden uitgezonden verhoogd moet worden van 18 naar 21 jaar.


Partijpunten PvdD en Afghanistan:

• Nederland werkt niet mee aan Navo-gevechtsmissies.

• Nederland trekt zich terug uit Afghanistan en stuurt er geen nieuwe troepen meer naartoe. In plaats daarvan
helpt ons land mee aan de opbouw van Afghanistan door waar mogelijk civiele steun te verlenen.

• Nederland behoudt de volledige zeggenschap over haar eigen krijgsmacht.

• De leeftijd waarop onze militairen uitgezonden mogen worden op missies wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar.


Andere punten van de Partij voor de Dieren op het terrein van Defensie zijn onder meer dat Nederland zich internationaal in blijft zetten voor het ruimen van mijnen, zich inzet om de inzet van drones juridisch te onderbouwen en dat het wapenexportbeleid wordt aangescherpt.

Daarnaast wil de PvdD dat Nederland afziet van de aankoop van de Joint Strike Fighter (JSF), zich inzet voor een verbod op kernwapens en dat aanwezige kernwapens uit Nederland worden verwijderd.

De partijpunten van de PvdD op dit vlak zijn:


Wapens aan banden

• Nederland zet zich in voor naleving van verdragen tegen landmijnen en clustermunitie en voor wereldwijde regulering van de wapenhandel.

• Nederland blijft een grote internationale donor voor het ruimen van landmijnen en clustermunitieresten en voor hulp aan slachtoffers hiervan.

• Nederland zet zich in voor de ontwikkeling van een internationaal juridisch kader voor de regulering van het gebruik van bewapende onbemande vliegtuigen (drones).

• Het wapenexportbeleid wordt aangescherpt zodat geen wapens geleverd worden aan repressieve en autoritaire staten die mensenrechten schenden.

• Nederland werkt aan een universeel verbod op het gebruik van elke vorm van uranium in (conventionele) wapens en zet zich in voor een alomvattend verbod op kernwapens.

• Nederland koopt geen JSF-straaljagers. De F16-vloot wordt verkleind en gemoderniseerd.

• De nog aanwezige kernwapens worden op korte termijn uit Nederland verwijderd.

Andere partijen die tegen het sturen van de Nederlandse politietrainingsmissie naar Afghanistan zijn, zijn de PvdA, PVV en de SP.

Voorstanders van de Kunduz-missie zijn de VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP.